The Fantastic CS:GO Unranked Matchmaking SoloQ Experience

 • Публикуван на преди година

  TheWarOwl

  Продължителност: 11:04

  Shout out to Dollar Shave Club for sponsoring this video! Join the club at www.dollarshaveclub.com/warowl get the executive razor, replacement blades, & Dr. Carver's Shave Butter for just $5
  This video is basically just me trying to not get recognized in Unranked Matchmaking CS:GO SoloQ.
  TWITTER ► thewarowl
  TWITCH ► twitch.tv/warowl
  REDDIT ► reddit.com/r/warowl

James Finch
James Finch

10:56 rare image of warowl using aimbot to target the cameraman

преди 12 дни
Shady
Shady

250k online??? so the players have increased in the last year? now i see 850k average everyday

преди 16 дни
Ciuwandy
Ciuwandy

Well the ending was terrifying

преди 22 дни
Josef Wakeling
Josef Wakeling

finally got my rank :) i'm silver 1 :(

преди 23 дни
BlueNaxela
BlueNaxela

5:57 "Do you guys know how to play this map? this is my first time" (Awkward silence) . . . . . . . . . . . . . rush b.

преди 24 дни
Bran F
Bran F

i didnt even knew that u could play a unranked 5v5...

преди 27 дни
Jahred L. Vedana
Jahred L. Vedana

10:52 hahaha gives me Hello Neighbour vibes hahha XD

преди месец
Da Coda
Da Coda

@TheWarOwl Notepad++ is pretty good hey? :)

преди месец
Adolf Hitler
Adolf Hitler

That ending makes me want to yell on top of a mountain

преди месец
Vasia Pupkin
Vasia Pupkin

1:25 yay ĺeet

преди месец
TheFox
TheFox

I’ve had to sit for 30 min in a COMPETITIVE game

преди 2 месеца
أيمن ميلود الأبقع
أيمن ميلود الأبقع

GG-_-gg-_-gg-_-gg-_-

преди 2 месеца
Fierce Raptor
Fierce Raptor

Other...

преди 2 месеца
Rajnrib Saikia
Rajnrib Saikia

i would rather die than hear the voice godammit

преди 2 месеца
lautaro alberini
lautaro alberini

F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐Ẏ̶̨̡̦͙̦̤̼̪̠̻̩̱̱͗̊̄͐̌̊̓͆̒͜Ơ̸̡̨̢̡͙̟̲̲̬̭̘̖͓̦̄̉̈́͗ͅṲ̵̰̖̱͙̙͉̉͂̒F̵̨̼̖̦̩̗̫̠̠̜͙̐͘ͅͅỦ̸̩̩͉͉̠͗̓͌̀̇̈́͝C̶͉̩̖͉̰̯̘̯͍̥̥̩̟͋̀̽͑̃̒́̋̒ͅK̸̳̅͗ ̷̜̘͕̭͇͖̰͓̈́͐

преди 2 месеца
The Twingo Lord
The Twingo Lord

Justin Timberlake does a really good warowl impression

преди 3 месеца
Gunner
Gunner

ending caught me off-guard

преди 3 месеца
k man
k man

Americans: wait are you seriously justin timberlake? Russians: *RUSH B* when they are ct (immediately starts stabbing each other when the round starts) Oh, those russians

преди 3 месеца
The Rat Pack
The Rat Pack

That ending was horrifying lmao

преди 3 месеца
Naveed Nawwaf
Naveed Nawwaf

Alternate Video title: Notepad++ Guy Tortures noob for pleasure

преди 3 месеца
NeoTheDegenerate
NeoTheDegenerate

one wise man once said "Rush B Twice"

преди 3 месеца
Sinister Gerbils
Sinister Gerbils

WHO WAS CAMERA?

преди 3 месеца
Edward Kijanka
Edward Kijanka

I miss seaside

преди 3 месеца
Rasha
Rasha

That ending thi XD

преди 4 месеца
Professor Murgha
Professor Murgha

HAHAHA mouth stuff

преди 4 месеца
Krystiano
Krystiano

Rush b do not stop 200 iq play i will remeber

преди 4 месеца
Vuk Mladjenovic
Vuk Mladjenovic

The End is so great oh my god

преди 4 месеца
Jerry Li
Jerry Li

What is the RUSH B RUSH B music?

преди 4 месеца
Nicklas Beuchert
Nicklas Beuchert

Why does warowls mic on his web Sound better Then My mic

преди 4 месеца
Avery Summerfield
Avery Summerfield

that run at the end got me tho like shit was funny af

преди 4 месеца
kota
kota

Plot twist: WarOwl was the one holding the camera and the WarOwl we see is actually the guy holding the camera but also WarOwl

преди 4 месеца
Old Man Esteban
Old Man Esteban

For real? Justin Timberlake? Thats crazy

преди 4 месеца
Noaln
Noaln

I'm dead... the last 2 seconds of this video.

преди 4 месеца
Arpit Patel
Arpit Patel

Now that you mention it..... I'm literally expecting you to sing "cry me a river" i dunno why

преди 4 месеца
Tobias Nielsen
Tobias Nielsen

The outro, man😂

преди 4 месеца
Jabski
Jabski

Omg the intro triggered me

преди 4 месеца
AlpHa NoVa
AlpHa NoVa

The dude saying Rush B twice is a myth..

преди 4 месеца
jack ford
jack ford

"we're gonna throw them off their game. we just did two B rushes, right? so we're gonna confuse them by rushing B again" that is a global elite strat if i've ever seen one

преди 5 месеца
PRG1Gamer
PRG1Gamer

That ending was... I need more warcrab

преди 5 месеца
J.
J.

Saw the roboter who filmed warowl in the mirror. Great content

преди 5 месеца
Rex
Rex

That abnormal titan rush at the end tho XD

преди 5 месеца
The Natetastic
The Natetastic

1:26 THEY’RE ONTO ME

преди 5 месеца
Ewald W.
Ewald W.

we want all maps on scrimage. fuck casual. it's simply stupid 10vs10, were u even dont have to buy armour

преди 5 месеца
CJ00014
CJ00014

What? This is amazing... This amis what casuals should have been in the first place lmao... I'll ddo my part to keep em here and go play em

преди 5 месеца
szambonurek VLOG
szambonurek VLOG

Its map from old operation scorpion roblox game xD

преди 5 месеца
Brazzy
Brazzy

Literally me all the time

преди 5 месеца
JSwitch
JSwitch

What was the music in the intro? I think it was from chrono trigger but idk.

преди 6 месеца
Mrdragon82
Mrdragon82

never seen uncle larry run so fast

преди 6 месеца
JSwitch
JSwitch

1:25 I see what you did there ;D

преди 6 месеца
Luka
Luka

How is NA CSGO queue times that long lol, I’ve never had it go over 20 minutes when queueing in EU.

преди 6 месеца
0searchresults
0searchresults

WarOwl: zooms in on 13:37 Me, an intellectual: I see what you mean

преди 6 месеца
Weird Guy
Weird Guy

I won't fall for it

преди 4 месеца
Manoj H
Manoj H

ending was fun xD

преди 6 месеца
Ton Wu
Ton Wu

That ending lmao 😂

преди 6 месеца
Mike Brian
Mike Brian

You know I never really thought about why my beard looked terrible but thanks to the warowl I realized it’s because I wouldn’t shave my neck. Thanks bro

преди 6 месеца
Centurion 78
Centurion 78

1:42 ngl the picture makes me laugh

преди 6 месеца
idk123
idk123

Global is good just play untus facet level 10

преди 6 месеца
idk123
idk123

Global is bad my other brother like 24 like top 300 In world

преди 6 месеца
Captain 0ptimyzt1c
Captain 0ptimyzt1c

The last part though, get out of my house!!!

преди 6 месеца
Oxy Worgon
Oxy Worgon

I love how there was a little extra pause before unselecting dust 2. As if it took that much extra effort.

преди 6 месеца
Luke Smolen
Luke Smolen

I know this is way old but are you standing up and playing? Do you always do that? I never noticed i have a standing desk in my garage might set it up

преди 7 месеца
guy that still uses pocket watches
guy that still uses pocket watches

At the end of the video SCP-OOW has escaped and terrorizes a man trying to escape

преди 7 месеца
Alwayslg
Alwayslg

Me loading in danger zone without prime

преди 7 месеца
Puckish Pie
Puckish Pie

Increase your pitch by 10

преди 7 месеца
ChUss GamEr
ChUss GamEr

warowl go and take bath you are wearing same shirt for one week

преди 7 месеца
helpmelah
helpmelah

Scrim scrim scrimmmaaaaaggeeeee

преди 7 месеца
DespacitoDaniel
DespacitoDaniel

I watched a guy untick 10 boxes and ticked 3 boxes and enjoyed it

преди 7 месеца
kube
kube

do you guys know how to play this map? -rush b but we're on the CT side! *-rush b*

преди 7 месеца
LessThanThre3 edits
LessThanThre3 edits

No one: This dude: no wait are you actually justin timberlake??

преди 7 месеца
Nicholas Giffuni
Nicholas Giffuni

i missed the map breach and studio... they were the first maps i played when i was silver 1.... now that i think of it i am still a silver 1

преди 7 месеца
Nuvi Nusarintowati
Nuvi Nusarintowati

That ending part is just gold.

преди 7 месеца
The Fail Ninja
The Fail Ninja

Please do that thing in the end again

преди 8 месеца
-ADRIAN -
-ADRIAN -

I feel like scrimmage mode would be better if mixed with casual No time ban for leaving Only 15 rounds Voting for the next map after the game Being unranked But should also maintain a few competitive features such as Players(it should be a 5 v 5, not a 10 v 10) Kill rewards(just leave the default kill rewards) Armor shouldnt be available for free from the start, same about defusers The money limit should be 16 k, if not more bc its supposed to be more casual The competitive grenade limit should also be there But no, valve instead makes scrimmage and casual 2 different modes with 1 being there to either get sprayed by 4 people through walls at inferno flats(casual) or to get kicked for being the only silver in the game while others are literal globals(scrimmage)

преди 8 месеца
Jellasaur []
Jellasaur []

9:55 how many closets does one man need

преди 8 месеца
Jhonny Thememegod
Jhonny Thememegod

Why are you privat rank 2 you just go globel elite so u might be silver elite

преди 8 месеца
Flakkes
Flakkes

We asked for unranked matchmaking and they give us 3 shit maps, at least make a different tab and put some old maps like Aztec and assault in there

преди 8 месеца
Choowde
Choowde

That joke at the start is genuinely funny as hell

преди 8 месеца
Kaz
Kaz

What you see before death 11:01

преди 8 месеца
SUSHIツ
SUSHIツ

Warowl are you trying to say something at 1:26

преди 8 месеца
SandvichPlays
SandvichPlays

When you said "I'm a very attractive man", the video dropped to 144p

преди 8 месеца
Matthias Foo
Matthias Foo

i wanna see one where he's like "who's holding the camera" and just smacks the tripod over or smth

преди 8 месеца
Splinkleton
Splinkleton

When i always atleast watch one of war owl's videos and after that play CS:GO i get so good at the game, thank you for existing

преди 8 месеца
Sai Saurabh Vedurmudi
Sai Saurabh Vedurmudi

Is he using an otterbox defender ???

преди 8 месеца
Lord PlebLord
Lord PlebLord

Are you actually Justin Timberlake?

преди 8 месеца
Peter Bezak
Peter Bezak

2:04 half a year later and there is like 1 000 000 online most of the time...

преди 8 месеца
_bevk
_bevk

I miss Seaside sooo fkn much

преди 9 месеца
Miles Hawthorne
Miles Hawthorne

That guys profile was just filled with “-rep throws” and bad comments lol

преди 9 месеца
Greg C
Greg C

guys i haev for you a strat. rush b do no stup

преди 9 месеца
Jack Nguyen
Jack Nguyen

Wait a minute... What? Warowl is friends with the legend himself Froyo B4nny? (1:10)

преди 9 месеца
DJ sale
DJ sale

"rush b" "we are on ct side" "rush b" edit: replies are mad

преди 9 месеца
Jared
Jared

@DJ sale wut?

преди месец
DJ sale
DJ sale

@Jared ik u?

преди месец
Jared
Jared

@DJ sale bruh learn to take a joke 😂

преди месец
DJ sale
DJ sale

@Jared why u have to be mad

преди месец
Jared
Jared

Your edit is cringe, therefore it would be plausible to call you Mr. Cringe? yes?

преди месец
Hawnted
Hawnted

csgo players in a nutshell 5:58

преди 9 месеца
Matei Mihalache
Matei Mihalache

How he run like that

преди 9 месеца
Order_Truth_Involvement
Order_Truth_Involvement

Okay Justin...

преди 9 месеца
Dan Phan
Dan Phan

Thats a T H I C C Case

преди 9 месеца
alralfhszhian Lim
alralfhszhian Lim

It was actually hus accent the reason why some player recognized him

преди 9 месеца
Mike
Mike

If this was EU server there would be one guy with constant static noises, a russian kid who only says "drop AVP men" every round, a guy with an anime profile picture who is just stomping everyone, and a random guy who is really trying his best but he has 500 ping.

преди 9 месеца
TheEvryt_
TheEvryt_

that was the best ending ever lol

преди 9 месеца
Karhu
Karhu

3:38 Portal music i use that when im offline lol

преди 9 месеца
HuginAndMunin
HuginAndMunin

3:00 WarOwl, apparently you have a 'fake russian accent' when speaking normally :'D

преди 9 месеца
Archy
Archy

The ending was so perfect

преди 9 месеца
scylla019
scylla019

Yea scrim kinda died after 1 week

преди 9 месеца

Напред

I AM VACNET

11:12

I AM VACNET

TheWarOwl

Показвания 860 хил.

EVERY CS:GO Operation Mission

17:36

EVERY CS:GO Operation Mission

TheWarOwl

Показвания 535 хил.

ЛЮТО с Явор Янакиев | Сезон 2 | Eпизод 2

1:42:19

600+ HP BMW E46 TURBO | DINO & DRIFT | Bri4ka.com

16:35

600+ HP BMW E46 TURBO | DINO & DRIFT | Bri4ka.com

Bri4ka. COM

Показвания 97 хил.

Samsung Galaxy S21 Ultra Unboxing + Galaxy S21 and S21+

22:08

Samsung Galaxy S21 Ultra Unboxing + Galaxy S21 and S21+

Unbox Therapy

Показвания 3,2 млн.

How to Rank Up in CSGO

10:35

How to Rank Up in CSGO

TheWarOwl

Показвания 1,1 млн.

Competitive CS:GO but Everyone Can See Through Walls

12:17

Competitive CS:GO but Everyone Can See Through Walls

TheWarOwl

Показвания 2 млн.

Warowl and FMPone - Mapping for Fun

13:53

Warowl and FMPone - Mapping for Fun

3kliksphilip

Показвания 498 хил.

The Terrifying CS:GO Free to Play Experience

11:28

The Terrifying CS:GO Free to Play Experience

TheWarOwl

Показвания 1,4 млн.

SoloQ The Final Stretch - SoloQ#44

12:32

SoloQ The Final Stretch - SoloQ#44

TheWarOwl

Показвания 905 хил.

The Greatest Counter Play in the History of Counter-Strike

10:33

The Greatest Counter Play in the History of Counter-Strike

TheWarOwl

Показвания 1,6 млн.

Infinite Nades in Competitive Counter-Strike

10:02

Infinite Nades in Competitive Counter-Strike

TheWarOwl

Показвания 1,1 млн.

Shroud's Top 50 Greatest CS:GO Moments

15:34

Shroud's Top 50 Greatest CS:GO Moments

Among Us Curios

Показвания 7 млн.

Counter-Strike but it's Roblox

10:44

Counter-Strike but it's Roblox

TheWarOwl

Показвания 1,9 млн.

Competitive CS:GO But Everyone Has 1HP

10:23

Competitive CS:GO But Everyone Has 1HP

TheWarOwl

Показвания 1,1 млн.

ЛЮТО с Явор Янакиев | Сезон 2 | Eпизод 2

1:42:19

600+ HP BMW E46 TURBO | DINO & DRIFT | Bri4ka.com

16:35

600+ HP BMW E46 TURBO | DINO & DRIFT | Bri4ka.com

Bri4ka. COM

Показвания 97 хил.

Samsung Galaxy S21 Ultra Unboxing + Galaxy S21 and S21+

22:08

Samsung Galaxy S21 Ultra Unboxing + Galaxy S21 and S21+

Unbox Therapy

Показвания 3,2 млн.

KÖTÜ ÇOCUK, FAKİR ZOMBİYİ BIÇAKLIYOR! 😱 - Minecraft

10:05

KÖTÜ ÇOCUK, FAKİR ZOMBİYİ BIÇAKLIYOR! 😱 - Minecraft

Minecraft Parodileri

Показвания 522 хил.

WEREWOLF IMPOSTER in Among Us

14:43

WEREWOLF IMPOSTER in Among Us

SSundee

Показвания 1,7 млн.

Cooking Simulator

27:36

Cooking Simulator

Markiplier

Показвания 2 млн.

AKINCI BO KAZANDIM! (Akıncı Bo Mücadelesi) Brawl Stars

51:40

New SHOTGUN UPDATE in Fortnite! (Season 5)

3:55:07

New SHOTGUN UPDATE in Fortnite! (Season 5)

Typical Gamer

Показвания 2,7 млн.